Centrum biologicé léčby

Centrum biologické léčby

Biologika nebo cílené malé molekuly jsou v dermatologii v současné době využívány u pěti diagnóz u dospělých pacientů, dětí a dospívajících, vždy dle indikačních možností schválených přípravků.

  • psoriáza (lupénka)
  • psoriatická atritida (lupénka s postižením kloubů, kdy postižení kůže je převažující)
  • atopická dermatitida (atopický ekzém)
  • hidradenitis suppurativa (inverzní akné)
  • chronická spontánní urtikárie (kopřivka)

Výběr vhodného biologického léku pro každého pacienta je individuální. Vyžaduje zkušenosti s touto léčbou, a proto je léčba směrována do schválených center biologické léčby (schválení provádí odborná dermatovenerologická společnost a pojišťovny, které s každým vybraným centrem uzavírají separátní smlouvu na poskytování těchto služeb).

Při výběru vhodného léku záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta, posouzení rodinné anamnézy, přidružených onemocnění pacienta, současné léčbě apod. Lékař vždy pacientovi nabídne možnosti léčby a pacient, spolu s lékařem, rozhodne o vhodné terapii.

Forma podání biologické léčby

  • infúzní (na lůžku/kapačkou, od této léčby se v dermatologii upouští, je vyhrazena pro nejtěžší případy, kdy je potřeba co nejrychleji zvládnout akutní onemocnění)
  • injekční (pacient si aplikuje injekce sám doma nebo při kontrole u lékaře je injekce aplikována v ordinaci/záleží na druhu léčby)
  • automatická aplikační pera (pacient si aplikuje dávku sám doma nebo při kontrole u lékaře je injekce aplikována v ordinaci/záleží na druhu léčby)
  • orální (pacient polyká pravidelně tabletky)

Intervaly podání biologické léčby/malých molekul se liší. Řídí se schváleným příbalovým letákem a dávkovacím schematem preparátu. Pro úspěšnou léčbu je zapotřebí dodržovat lékařem přesně stanovený harmonogram. Pokud pacient zapomene lék užít/aplikovat si injekci, je potřeba okamžitě informovat svého ošetřujícího lékaře. Čím dříve je tato skutečnost zjištěna a lékaři nahlášena, tím spíše se minimalizuje riziko další neúčinnosti.

Každý pacient je před zahájením biologické léčby pečlivě vyšetřen, vč. RTG a testu na TBC a musí podepsat informovaný souhlas, že s léčbou souhlasí a byl lékařem poučen o jejím průběhu. Současně dává souhlas s anonymním zpracováním osobních údajů pro potřeby registru biologických léků BioREP, který je v ČR určen ke sběru informací z praxe a slouží ke zlepšení péče pro další pacienty.

Cílem léčby je zastavení projevů onemocnění a zlepšení kvality života, proto pacient vyplňuje i dotazník kvality života nemocného (DLQI), který je uschováván a porovnáván s výchozím stavem nemocného při zahájení biologické léčby.

Biologická léčba je nákladově náročná, proto má přísná indikační kritéria, která jsou pro potřeby úhrady zdravotním pojištěním nutné dodržet. Biologická léčba je hrazena pouze pro závažné formy onemocnění nereagující na standardní konvenční léčbu.